Hasičská prísaha

Ja dobrovoľný hasič, pred Bohom všemohúcim a vševedúcim
a pred prítomnými občanmi slávnostne prísahám,
že moje hasičské povinnosti, na ktoré som sa dobrovoľne zaviazal,
budem vždy a všade čo najsvedomitejšie konať
na slávu Boha a na ochranu naších spoluobčanov.

Prísahám, že nehladiac na to kto je naším priateľom alebo nepriateľom,
bez ohladu náboženskeho, politického a stavovského,
pôjdem na pomoc každému, ktorého oheň, povodeň, zemetrasenie, alebo iná nehoda stihne.

Prisahám, že všedný deň a vo sviatok, vo dne i v noci budem stáť
na ochranu majetkov a životov naších spoluobčanov.
Prisahám, že rozkazom a úpravam mojích predstavených sa bezpodmienečne podrobím.
Prisahám, že ako brat brata budem jedon druhého milovať,
jedon druhého všemožne podporovať a v páde nebezpečenstva
jedon druhého neopustím v zmysle hasičského hesla „Jedon za všetkých a všetcia za jodnoho“.
Že túto prísahu verne, zmužile a čestne zachovám, nech mi je Boh tak na pomoci.

 

Na fotografii je originál prísahy z 20- tych rokov minulého storočia  , ktorá sa nachádza na hasičskej stanici Dobrovoľného hasičského zboru Trnava - Centrum