Hasičské desatoro

  1. Nehľadaj v zbore hasičskom zisk ani slávu, len a len pomoc v nešťastí.
  2. Ak si hasičom profesionálom, buď ním celou dušou a celým telom, ak nemáš dobrú vôľu nie si hasičom a si dobrej veci na obtiaž.
  3. Buď obetavý a statočný, ale jednaj vždy s rozvahou, zbytočne sa nevystavuj nebezpečenstvu a dbaj o svoje zdravie.
  4. Ak si hasičom, nevypínaj sa nad iných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili, očakávajú od teba zvýšenú činnosť a všetky prednosti tela i duše.
  5. Hasičov považuj za bratov rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale hľaď ich povzniesť.
  6. Pamätaj, že hasič má povahu priamu, šľachetnú a vlasteneckú, pri jednaní je čestný a pokojný.
  7. Užitočnosť hasičov dokazuje, lepšie skutky než slová, a hasičov treba vždy a všade slušným spôsobom hájiť.
  8. Nevyvolávaj u hasičov spory a pohoršenie, ale pričiň sa kvôli dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zamedzil alebo urovnal.
  9. Keď máš na sebe kroj hasiča pamätaj, že nevhodným spôsobom a chovaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale všetkým kto hasičský odznak nosia.
  10. Ak si hasičom tak sa týmito desiatimi riaď a potom budeš dobrým hasičom.


Dobrovoľný hasičský zbor Trnava - Centrum pri plnení svojich povinností