Zaujímavosti

Svätý Florián sa stal patrónom hasičov pre svoj charakter a odvahu. Svoj život obetoval aby zachránil 40 vojakov, ktorí sa stali kresťanmi. Jeho odvahu, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením a obetou vlastného života je to, čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov a záchranárov. Svätý Florián (Florián z Lorchu, lat. Florianus) je katolícky svätec, patrón hasičov, pekárov, hrnčiarov, hutníkov, taktiež ako ochranca pred neúrodou, búrkou aj suchom. Florián je patrónom v Rakúsku, kde bolo po ňom pomenované aj mesto (Sankt Florian), taktiež v Česku, Slovensku, Bavorsku, Taliansku (Bologna) a Poľsku (Krakov). Čítajte viac...

 

Hasiči majú svoju prísahu.
Ja dobrovoľný hasič, pred Bohom všemohúcim a vševedúcim
a pred prítomnými občanmi slávnostne prísahám,
že moje hasičské povinnosti, na ktoré som sa dobrovoľne zaviazal,
budem vždy a všade čo najsvedomitejšie konať
na slávu Boha a na ochranu naších spoluobčanov. Čítajte viac...

 

Hasičské desatoro. Čítajte viac...

 


Viac t