Súťažné družstvo 2015

Naše súťažné družstvo, ktoré sa zúčastňuje rôznych hasičských súťaží doma i v zahraničí.

  1. Sršeň Michal
  2. Tríska Dušan
  3. Šarvajc Michal
  4. Haraga Daniel
  5. Pukanec Juraj
  6. Čuntala Miloš
  7. Jurina Marek
  8. Markovičová Mária
  9. Otajovič David
  10. Ušák Adrián

 

 

 

 


Dvadsiaty prvý ročník medzinárodnej hasičskej súťaže (Česká rebublika)