Súťažné družstvo 2014

Naše súťažné družstvo, ktoré sa zúčastňuje rôznych hasičských súťaží doma i v zahraničí.

 1. Sršeň Michal
 2. Sasko Rastislav
 3. Tríska Dušan
 4. Šarvajc Michal
 5. Haraga Daniel
 6. Ušák Tomáš
 7. Jurina Marek 
 8. Markovičová Mária
 9. Markotán Michal 
 10. Václavíková Martina
 11. Otajovič David
 12. Kovková Mária

Dvadsiaty ročník medzinárodnej hasičskej súťaže (Česká rebublika)