Prevencia

         

https://www.trnava.sk/sk/clanok/civilna-ochrana

 

 

Protipovodňová prevencia spočíva aj v udržiavaní čistoty brehov a korýt riek - See more at: https://www.trnava.sk/sk/aktualita/protipovodnova-prevencia-spociva-aj-v-udrziavani-cistoty-brehov-a-koryt-riek#sthash.RJibas0q.dpufwww.trnava.sk/sk/clanok/civilna-ochrana