Kontakt

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR TRNAVA - CENTRUM
Štefánikova 119/29, 

917 01 Trnava


Hasičská stanica:
Štefánikova 119/29, 

917 01 Trnava


Telefónne číslo:
+421 33 55 11 214

E-mail:
dhz.ttc@gmail.com

Kontaktujte nás