História

História hasičstva v Trnave
Zastupiteľský zbor mesta Trnavy
schválil prvé štatúty Dobrovoľného hasičského zboru v Trnave 4. 11. 1868. Cieľom dobrovoľného hasičského zboru bola ochrana života, zdravia a majetku občanov pred požiarmi a živelnými pohromami. Neskôr  pristúpila k tomuto cieľu aj činnosť Samaritánska. Hasičský zbor bol organizovaný na základe dobrovoľnosti. Okrem výkonných aktívnych členov mal zbor členov pasívnych, čestných, zakladajúcich a podporujúcich. Čítajte viac...

 

História hasičskej techniky
Na počiatku všetkého bola okolo roku 250 pred naším letopočtom Heronova striekačka. Heron bol žiakom Ctesibia z Alexandrie, ktorý je považovaný za vynálezcu piestového čerpadla. Piestové čerpadlo sa stalo základom hasičskej ručnej striekačky. Podľa dostupných zdrojov je vynálezcom prvej vozovej striekačky pravdepodobne Antoním Platner z Augšpurku (prvá polovica 16. storočia). Čítajte viac...