Členská schôdza 23.1.2015

Členská schôdza 23.1.2015